Menu

Välkommen som användare av vår bildbank

Nedanstående villkor gäller alla bilder och annan media som levereras eller laddas ner från Funäsfjällens bildbank. När du laddar ner bilder och/eller annan media accepterar du också dessa Användarvillkor.

Pris

Bilder och filmer kan användas utan kostnad för icke-komersiella syften. Endast medlemmar i Destination Funäsfjällen eller press har rätt till avändning av bilderna. Om du är medlem i Destination Funäsfjällen har du en utökad användningsrätt. Se den interna bildbanken för ytterligare villkor.  

Användning

Användaren får en icke-exklusiv rätt att använda bildmaterial i bildbanken. Bilder och annan media får användas för redaktionellt bruk i alla typer av tryckta och digitala medier, när Funäsfjällen omnämns, med undantag för att:

  • Lämna eller sälja nedladdat material vidare till tredje part.
  • Inkludera bilder eller annan nedladdad media i eget arkiv eller göra dem tillgängliga på annat sätt.
  • Använda spider, crawler eller andra automatiska verktyg för att ladda ner bilder och filmer.
  • Använda bilderna på ett kränkande eller annat opassande sätt.
  • Bilderna får inte på ett på ett betydande sätt manipuleras.

Bilderna får inte lagras, utan rättten att använda dem sker i samband med nedladdningstillfälle.

Copyright (upphovsrätt)

Användaren får endast använda bildmaterialet på det sätt som anges i dessa Användarvillkor. Den icke-exklusiva rätten att använda bildmaterial i bildbanken innebär inte att någon upphovsrätt till bildmaterialet överförs till användaren eller att användaren erhåller någon annan immateriell rättighet till bildmaterialet. Funäsfjällens fotografer innehar rätten att förfoga över bildmaterial och copyright (upphovsrätt).

Byline

När du trycker eller visar bilder och annan media ska byline användas = fotografen skall alltid anges.

Otillåten användning

Om en bild används på ett felaktigt sätt har Destination Funäsfjällen eller fotografen i fråga rätt att kräva skadestånd för ottilåten användning eller felaktig publicering enligt praxis.